Telefon: +40 730.033.602

Sfatul expertului

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

I. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Articolul 47 Definiţia microîntreprinderii

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

Reducerea bazei de impozitare privind TVA în cazul refuzurilor totale sau parțiale după data efectuării operațiunii

Reducerea bazei de impozitare privind TVA în cazul refuzurilor totale sau parțiale după data efectuării operațiunii

Abstract: Analiză din punct de vedere contabil şi fiscal a unui scenariu în care emitentul facturilor nu a declarat fiscal TVA înscrisă în facturile emise, iar facturile sale au fost refuzate de către beneficiarul serviciilor și stabilirea cuantumului TVA datorată. O situaţie care are toate aparenţele prejudicierii Bugetului de Stat, dar care merită studiată mai atent, în conformitate cu toate prevederile legale.

Indemnizația de delegare datorată personalului angajatorilor  stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional

Indemnizația de delegare datorată personalului angajatorilor stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional

Abstract Brief analysis from the accounting and fiscal point of view of the norms that regulate the calculation of the delegation allowance due to the staff of the employers established on the Romanian territory, which perform international transport operations. Provisions, examples, rights, obligations and values, in accordance with legal provisions.

Externalizarea serviciilor financiar contabile - argumente pro și contra

Externalizarea serviciilor financiar contabile - argumente pro și contra

Dicționarul Academiei de Științe Comerciale din Franța definește serviciile ca fiind "un ansamblu de avantaje sau satisfacții procurate fie direct, fie prin folosirea unui bun pe care l-a achiziționat beneficiarul serviciului". Iar externalizarea este relația pe care o organizație o stabilește cu un colaborator prin care aceasta îi încredințează acestuia realizarea unei sarcini ca parte componentă a activității sale.

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact