Telefon: +40 730.033.602

Evidență financiar contabilă

Evidență financiar contabilă

În cadrul POPOVICI & ASOCIAŢII, întregul proces de evidență pentru relevarea situațiilor financiare ale societăților cliente este întocmit în conformitate cu Standardele de Contabilitate Române și internaționale, oferind o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, a profitului sau pierderii etc.
Image
Aceste servicii pot consta în:
 • Procesarea periodică a datelor contabile primare;
 • Întocmirea bilanțului contabil, a situațiilor financiar-contabile, a balanțelor lunare de verificare;
 • Stabilirea obligațiilor de plată la Bugetul de Stat (TVA, impozit pe profit, impozit pe nerezidenți, impozit pe dividende etc.);
 • Întocmirea și depunerea le organele fiscale a declarațiilor lunare, trimestriale, semestriale obligatorii;
 • Întocmirea situațiilor și raportărilor statistice;
 • Susținerea, colaborarea și explicarea lucrărilor contabile către personalul societăților cliente cu atribuții economice și în fața organelor de control financiar;
 • Întocmirea arhivei electronice pentru societățile comerciale cliente și arhivarea documentelor financiar-contabile;
 • Întocmirea registrelor contabile;
 • Analiza, evaluarea si înregistrarea inventarelor la societățile comerciale cliente;
 • Opinii și previziuni economice;
 • În anumite cazuri, pentru societăți cliente aparținând grupurilor internaționale, efectuăm și transpunerea situațiilor financiare în conformitate cu regulile contabile ale societății afiliate.

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact