Telefon: +40 730.033.602

Externalizarea serviciilor financiar contabile - argumente pro și contra

Externalizarea serviciilor financiar contabile - argumente pro și contra

Externalizarea serviciilor financiar contabile - argumente pro și contra

Dicționarul Academiei de Științe Comerciale din Franța definește serviciile ca fiind "un ansamblu de avantaje sau satisfacții procurate fie direct, fie prin folosirea unui bun pe care l-a achiziționat beneficiarul serviciului". Iar externalizarea este relația pe care o organizație o stabilește cu un colaborator prin care aceasta îi încredințează acestuia realizarea unei sarcini ca parte componentă a activității sale.

Colectarea și sistematizarea datelor aferente activităților organizațiilor patrimoniale și nepatrimoniale ale persoanelor fizice (componenți ai mediului de afaceri), prelucrarea acestor date și transformarea informațiilor economico – financiare într-un limbaj comun tuturor utilizatorilor (care pot fi antreprenori, instituții de credit, autorități ale statului etc.) este realizată de către profesioniștii contabili, fie ca parte integrată în organizație, ori în manieră externalizată, printr-un contract de prestări servicii.

Privind din punct de vedere al dinamicii forței de muncă ca parte a globalizării, în care profesioniștii din diverse domenii, inclusiv profesioniștii contabili, migrează la nivel global, iar forța de muncă înalt calificată (ca parte importantă a resurselor economice) devine destul de restrictivă, rolul societăților de prestări servicii profesionale este unul esențial. În același timp, informatizarea și automatizarea colectării datelor și informațiilor privind activitatea desfășurată de către organizații sau persoane fizice, componente ale mediului de afaceri, oferă profesioniștilor contabili o colectare eficientă și relativ lejeră a unor cantități mari de date și informații economico – financiare. Ulterior, după prelucrare, aceste date sunt prezentate utilizatorilor, în special managerilor, pentru ca aceștia, în urma analizelor efectuate să decidă, cât mai eficient în gestionarea resurselor organizației, care din păcate devin tot mai limitate și mai restrictive.

Astfel, organizațiile patrimoniale, persoanele fizice, organizațiile non-profit și alte organizații sau instituții, apelează tot mai des la externalizarea serviciilor financiar contabile, atât pentru a beneficia de calitatea ridicată a serviciilor profesionale (întrucât acestea sunt prestate de către profesioniști independenți, membri a organizației profesionale CECCAR) cât și pentru comoditatea oferită de această externalizare. Uneori, antreprenorii consideră că prin externalizarea serviciilor financiar contabile pasează responsabilitatea contabilității către experții contabili cu care au încheiat contractele, uitând de importanța calității legale pe care o dețin în organizațiile pe care ei le controlează.

Încheierea unui contract de prestări servicii cu o societatea profesională de contabilitate oferă, de cele mai multe ori, chiar garanția unor servicii independente, responsabile și critice, ca argument al independenței prestatorului serviciilor, întrucât nefiind integrat în companie într-o relație de subordonare acesta poate privi și oferi o imagine reală, fidelă și uneori chiar critică a rezultatelor activităților desfășurate de către organizație.

Dar nu trebuie uitat nici aspectul privitor la costul acestor servicii, căci datorită eficienței profesioniștilor contabili, acesta poate să fie mai mic. În plus, din punct de vedere fiscal el nu este purtător de alte taxe fiscale, ci din contră, reprezintă o cheltuială deductibilă la stabilirea impozitelor și taxelor datorate de către organizație. Costurile cu forța de muncă (cu salariile) sunt într-o permanentă creștere, atât din punct de vedere a negocierilor directe cât și ca efect al fiscalizării excesive a veniturilor salariale. În România, veniturile obținute din salarii sunt excesiv impozitate, neexistând praguri minime a acestor venituri care să fie scutite de taxe și contribuții sociale, fapt care ar trebui să reprezinte o prioritate absolută în politica socială a tuturor guvernelor. Totodată, din păcate, pensiile și asigurările de sănătate se colectează din impozitarea salariului minim, sumă care - la fel ca în orice țară civilizată – ar trebui să reprezinte minimul care asigură subzistența persoanei care îl obține. Prin urmare, reducerea fiscalizării veniturilor salariale ar contribui cu adevărat la creșterea calității vieții, la creșterea numărului de salariați și la o creștere naturală a perioadei de pensionare.

Din practică, se poate observa la companiile multinaționale de dimensiuni mici și medii o preferinţă către externalizarea serviciilor financiar – contabile, cu componentă fiscală și organizarea contabilității de gestiune sau managerială în departamente cu angajați proprii. De asemenea, multe companii internaționale, datorită uniformizării (în sensul globalizării) principiilor și standardelor contabile, organizează departamente financiar – contabile doar în anumite țări. Iar acest lucru se face de regulă în țările în curs de dezvoltare, unde salariile sunt mai mici, iar departamentele respective pregătesc și furnizează informații necesare gestionării companiei pentru toate subsidiarele din grupul respectiv.

De asemenea există companii, de regulă companii mari, care au organizate departamente financiar – contabile cu angajați proprii atât pentru componenta fiscală, cât și pentru contabilitatea managerială. Acest tip de organizare se naşte din dorința de a putea controla într-un fel calitatea fluxului de informații financiar – contabile, de a stabili propriile reguli în organizarea și conducerea contabilității, sau pentru a accesa mai rapid informațiile necesare gestionării cât mai eficiente a resurselor, dar și pentru a controla și gestiona cele mai avantajoase regimuri fiscale, în încercarea de a reduce taxele și impozitele plătite în țările unde grupul își desfășoară activitatea. De asemenea, datorită volumului activităților desfășurate de aceste companii mari, externalizarea serviciilor financiar contabile este aproape imposibilă sau ar presupune costuri mai ridicate decât costurile salariale, deoarece presupune, într-o primă etapă, prelucrarea și centralizarea unor pachete de date economice extrem de mari. Însă şi aceste tip de companii apelează, eventual, la un expert contabil pentru întocmirea declarațiilor fiscale și pentru oferirea unor servicii de consultanță fiscală.

Astfel, externalizarea serviciilor financiar contabile presupune de regulă, garanția unor servicii independente de calitate ridicată, responsabile și critice, ca argument al independenței prestatorului serviciilor și – uneori - costuri mai mici. Dar totodată aceasta presupune și o latență în informațiile oferite antreprenorilor, informații atât de necesare gestionării eficiente a resurselor economice ale tuturor organizaților.

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact