Telefon: +40 730.033.602

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Cota redusă de TVA aferentă livrării și instalării de panouri fotovoltaice, panouri solare și alte sistem de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență:

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

p) livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuinţelor, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz;La data de 16-01-2023 Alineatul (3) din Articolul 291, Capitolul VIII, Titlul VII a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 39 din 12 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2023

q) livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale.La data de 16-01-2023 Alineatul (3) din Articolul 291, Capitolul VIII, Titlul VII a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 39 din 12 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2023.

Comentarii: Pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, solare și pompelor de căldură destinate locuințelor se va aplica cota de TVA redusă de 5%. Pentru livrarea acestor echipamente către societăți comerciale, se aplică cota de TVA normală, de 19%.

Arad, 16 ianuarie 2023

Popovici Bogdan Doru
Consultant Fiscal – Expert Fiscal Judiciar

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact