Telefon: +40 730.033.602

Sfatul expertului

Contabilitatea criminalistică, adevărul din spatele cifrelor

Contabilitatea criminalistică, adevărul din spatele cifrelor

Abstract. We explore the evolving landscape of accounting in the modern global economy, highlighting the emergence of forensic accounting as a crucial investigative tool. With roots dating back to the 1800s but significantly propelled by technological advancements, forensic accounting plays a pivotal role in uncovering financial crimes. This specialized discipline involves meticulous data collection, analysis, and interpretation, culminating in expert reports that aid in criminal investigations. In an era marked by economic crime, forensic accounting serves as a critical weapon against fraud, money laundering, and their devastating societal consequences. 

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Acordarea de abonamente sportive salariaților sau persoanelor asimilate acestora

Articolul 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale 

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Cota redusă de TVA aferentă livrării și instalării de panouri fotovoltaice, panouri solare și alte sistem de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență:

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

V. Acordarea de hrană și cazare salariaților

Articolul 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele: aa^1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii: 

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

II. Veniturile din salarii realizate de către salariații din construcții

Articolul 60 Scutiri

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate următorii contribuabili: 

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact