Telefon: +40 730.033.602

Sfatul expertului

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Acordarea de abonamente sportive salariaților sau persoanelor asimilate acestora

Articolul 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale 

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - I

Cota redusă de TVA aferentă livrării și instalării de panouri fotovoltaice, panouri solare și alte sistem de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficiență:

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr. 16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – V-VI

V. Acordarea de hrană și cazare salariaților

Articolul 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele: aa^1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii: 

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – II-IV

II. Veniturile din salarii realizate de către salariații din construcții

Articolul 60 Scutiri

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit și contribuția la asigurările sociale de sănătate următorii contribuabili: 

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

Principalele modificări fiscale începând cu anul 2023 conform O.G. nr.16/2022 aprobată prin Legea nr. 370/2022, cu comentarii – I

I. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Articolul 47 Definiţia microîntreprinderii

(1) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact