Telefon: +40 730.033.602

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Modificările fiscale prevăzute de Legea nr.34/2023 și de Legea nr. 39/2023, cu comentarii - II

Acordarea de abonamente sportive salariaților sau persoanelor asimilate acestora

Articolul 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale 

Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele: aa^1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:

8. contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce I atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.La data de 15-01-2023 Litera aa^1) din Articolul 142, Sectiunea a 3-a, Capitolul II, Titlul V a fost completată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 34 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023.

Comentarii: Începând cu data de 16 ianuarie 2023 angajatorii pot deconta salariaților sau persoanelor asimilate acestora, o sumă anuală echivalentă a 400 de euro, reprezentând abonamente pentru efectuarea de activități sportive.

Notă: Prezentul material conține citate din Legea nr. 227/2015 modificată și completată la data de 13 ianuarie 2022.

Comentariile sunt proprietatea intelectuală a autorului. Prezentele modificări ale legislației fiscale sunt adresate exclusiv clienților societății de expertiză și consultanță contabilă-fiscală Popovici & Asociații. Distribuirea prezentei altor persoane decât persoanelor menționate este strict interzisă.

Arad, 16 ianuarie 2023

Popovici Bogdan Doru
Consultant Fiscal – Expert Fiscal Judiciar

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact