Telefon: +40 730.033.602

Consultanță financiar contabilă, de afaceri și managerială

Consultanță financiar contabilă, de afaceri și managerială

Doar o asistență profesională bine documentată poate ajuta cu adevărat clientul în luarea unor decizii corecte, la momentul potrivit. În decursul anilor, POPOVICI & ASOCIAŢII a ajutat societățile cliente la identificarea și exploatarea celor mai avantajoase oportunități ale mediilor de afaceri și ale piețelor în care acestea operează.
Image
În acest caz, serviciile noastre sunt:
 • Consultanta manageriala pentru fundamentarea proceselor decizionale; Efectuarea de analize economico-financiare si studii de fezabilitate;
 • Diagnostic financiar si expertiza financiar-contabila asupra întregii activități;
 • Evaluări economico-financiare ale societăților;
 • Întocmirea de planuri de finanțare pe termen lung si mediu;
 • Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea de credite bancare;
 • Elaborarea si urmărirea bugetelor de venituri si cheltuieli;
 • Elaborarea de tablouri de finanțare si planuri de trezorerie;
 • Întocmirea si analiza fluxurilor de numerar;
 • Consultanta pentru operațiuni de achiziții, divizare, fuziune sau lichidare;
 • Verificarea înregistrărilor contabile si corecta calificare a operațiunilor care afectează patrimoniul societății;
 • Asistenta in implementarea soluțiilor informatice privind: contabilitatea financiara, de gestiune, evidenta personalului, raportarea manageriala etc.
 • Totodată, prin colaborarea cu profesioniști din sectorul juridic, societatea noastră poate oferi asistenţă în procesul de formare a unei noi societăți comerciale, înregistrare sau modificare ale Actelor Constitutive, precum si alte servicii fiduciare sau auxiliare, care ajută clientul de la înființare și până la lichidarea societății.

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact