Telefon: +40 730.033.602

Audit intern

Audit intern

Experiența acumulată în domeniul financiar ne conferă un o poziție profesională din care se pot întrevedea problemele unei afaceri, precum și modul optimal pentru a aplica soluţiile adecvate pentru fiecare situație în parte. Datorită acestui fapt uneori propunem clienților noștri realizarea auditului intern, un bun instrument capabil să prevadă evoluțiile financiare şi fiscale ale unei afaceri.
Image
  • Audit conform normelor internaționale;
  • Verificarea conformității înregistrărilor contabile în relație cu reglementările în vigoare;
  • Analize contabile şi financiare ale patrimoniului şi evoluției acestuia;
  • Consilierea privind implementarea modificărilor standardelor de contabilitate;
  • Due diligence financiar şi alte servicii de asistenţă la tranzacţii;
  • Planificare strategică;
  • Consultanţă de reglementare, revizuire și servicii de proceduri agreate;

Sigla noastră este abacul, deoarece acesta a fost primul instrument de calcul complex, folosit neîntrerupt de omenire de aproape cinci mii de ani, simbolizând astfel cunoștințele și experiența acumulate în timp.

Contact