head image
 

Evidența Financiar Contabilă

În cadrul POPOVICI ȘI ASOCIAȚII, întregul proces de evidență pentru relevarea situațiilor financiare ale societăților cliente este întocmit în conformitate cu Standardele de Contabilitate Române și internaționale, oferind o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, a profitului sau pierderii etc.

Aceste servicii pot consta în:

Procesarea periodică a datelor contabile primare;
Întocmirea bilanțului contabil, a situațiilor financiar-contabile, a balanțelor lunare de verificare;
Stabilirea obligațiilor de plată la Bugetul de Stat (TVA, impozit pe profit, impozit pe nerezidenți, impozit pe dividende etc.);
Întocmirea și depunerea le organele fiscale a declarațiilor lunare, trimestriale, semestriale obligatorii
Întocmirea situațiilor și raportărilor statistice;
Susținerea, colaborarea și explicarea lucrărilor contabile către personalul societăților cliente cu atribuții economice și în fața organelor de control financiar;
Întocmirea arhivei electronice pentru societățile comerciale cliente și arhivarea documentelor financiar-contabile;
Întocmirea registrelor contabile;
Analiza, evaluarea si înregistrarea inventarelor la societățile comerciale cliente;
Opinii și previziuni economice;
În anumite cazuri, pentru societăți cliente aparținând grupurilor internaționale, efectuăm și transpunerea situațiilor financiare în conformitate cu regulile contabile ale societății afiliate.