head image
 

Consultanță Financiar Contabilă, de Afaceri și Managerială

Doar o asistență profesională bine documentată poate ajuta cu adevărat clientul în luarea unor decizii corecte, la momentul potrivit. În decursul anilor, POPOVICI ȘI ASOCIAȚII a ajutat societățile cliente la identificarea și exploatarea celor mai avantajoase oportunități ale mediilor de afaceri și ale piețelor în care acestea operează.

În acest caz, serviciile noastre sunt:

Consultanta manageriala pentru fundamentarea proceselor decizionale;
Efectuarea de analize economico-financiare si studii de fezabilitate;
Diagnostic financiar si expertiza financiar-contabila asupra intregii activitati;
Evaluari economico-financiare ale societatilor;
Intocmirea de planuri de finantare pe temen lung si mediu;
Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea de credite bancare;
Elaborarea si urmarirea bugetelor de venituri si cheltuieli;
Elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
Intocmirea si analiza fluxurilor de numerar;
Consultanta pentru operatiuni de achizitii, divizare, fuziune sau lichidare;
Verificarea inregistarilor contabile si corecta calificare a operatiunilor care afecteaza patrimoniul societatii;
Asistenta in implementarea solutiilor informatice privind: contabilitatea financiara, de gestiune, evidenta personalului, raportarea manageriala etc.
Totodată, prin colaborarea cu profesioniști din sectorul juridic, societatea noastră poate oferi asistenţă în procesul de formare a unei noi societăți comerciale, înregistrare sau modificare ale Actelor Constitutive, precum si alte servicii fiduciare sau auxiliare, care ajută clientul de la înființare și până la lichidarea societății.