head image
 

Audit Intern

Experiența acumulată în domeniul financiar ne conferă o poziție profesională din care se pot  întrevedea problemele unei afaceri, precum și modul optim pentru aplicarea soluţiilor adecvate pentru fiecare situație în parte. Datorită acestui fapt uneori propunem clienților noștri realizarea auditului intern, un bun instrument capabil să prevadă evoluțiile financiare şi fiscale ale unei afaceri.

Audit conform normelor internaționale;
Verificarea conformității înregistrărilor contabile în relație cu reglementările în vigoare;
Analize contabile şi financiare ale patrimoniului şi evoluției acestuia;
Consilierea privind implementarea modificărilor standardelor de contabilitate;
Due diligence financiar şi alte servicii de asistenţă la tranzacţii;
Planificare strategică;
Consultanţă de reglementare, revizuire și servicii de proceduri agreate;